Acupunctuurpraktijk De Meridiaan Dronten

en VoetreflexPlus


DISCLAIMER

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd juist of volledig is. De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd of aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle aansprakelijkheid, voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, wordt uitgesloten. Ook wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Deze website is met zorg samengesteld. Toch kan niet gegarandeerd worden dat de informatie op deze website juist of volledig is.